ଅନୁଗୁଳ: ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଫସିଗଲା ହାତୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *