ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅସମୟାନୁବର୍ତ୍ତି

ଲୋକେ ଆଜିକାଲି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଛେ ହେଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ…