ସୁଦାନରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର

ଦିନ ଗଡିବା ସହ ସୁଦାନରେ ହିଂସା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେନା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷରେ 200 ଲୋକଙ୍କ…