ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା: ପଥର ଖାଦାନରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମେସିନ ଓ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *