ଅନୁଗୁଳ: ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଯାମୁଣ୍ଡା କୂଳିଆପଶିରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *