ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଖରଗୋନରେ ପୋଲ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବସ୍,୧୫ ମୃତ, ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *