ରାଜନଗର: ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ନିଖୋଜ, ୩୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *